Γενικοί όροι

Check-in: από τις 15:00 έως τις 23:00
Check-out: από τις 08:00 έως τις 10:00


Όροι ακύρωσης
Σε περίπτωση ακύρωσης ή τροποποίησης της κράτησης μέχρι 15 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης, δεν θα χρεωθείτε.
Σε περίπτωση καθυστερημένης ακύρωσης ή τροποποίησης της κράτησης, θα χρεωθεί το 30% της συνολικής διαμονής.
Σε περίπτωση μη εμφάνισης θα χρεωθεί ολόκληρο το ποσό της διαμονής.


Κατάθεση / Προκαταβολή
Ένα ποσό ίσο με το 30% της συνολικής διαμονής θα ζητηθεί με τραπεζική μεταφορά κατά τη στιγμή της κράτησης μέσω e-mail ή τηλεφώνου.
Επομένως, αν πραγματοποιήσετε μια κράτηση σε αυτόν τον ιστότοπο ή στο κανάλι Booking.com, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί απευθείας μέσω διαδικτύου.


Όροι ακύρωσης
Σε περίπτωση ακύρωσης ή τροποποίησης της κράτησης μέχρι 3 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης, δεν θα χρεωθείτε.
Σε περίπτωση ακύρωσης ή καθυστερημένης κράτησης, θα χρεωθεί το 70% της συνολικής διαμονής.
Σε περίπτωση μη εμφάνισης θα χρεωθεί ολόκληρο το ποσό της διαμονής.